Aktuality

 

Vážení priatelia,
 
 

s platnosťou od 10.10.2023 sme boli nútení z dôvodu súčasných zvýšených prevádzkových nákladov upraviť náš cenník, ktorý sme nemenili od začiatku roka 2019. Samozrejme, odvtedy sa zvýšila kvalita našich služieb a rovnako máme nové luxusné priestory, ktoré korešpondujú so zvýšenou kvalitou našich masáží. Pozývame Vás touto cestou na masáž a tešíme sa na Vašu návštevu 😉